Karah

Karah is the name of the entire kingdom

Er zijn 783 graafschappen. Dat zijn te veel grafen om voor de koning elk half jaar te ontmoeten. Elke 10 tot 20 graafschappen vormen samen een provincie. Er is een provinciehoofd. Let op die heeft geen macht die speelt alleen een soort boodschapper naar de koning. Er zijn dus 50 provinciehoofden die elk halfjaar een meeting hebben met de koning. Tussendoor gebeurd het ook nog wel, sommige provincies meer dan andere dat heeft te maken met problemen en dergelijke die in de provincie afspelen.

Main Page

Karah

Monsters en Marktpleinen Carin